Lokalizacja: Warszawa, ul. Fosa.
Powierzchnia całkowita: 4 700 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna z dachem drewnianym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.