Oferta P3 Group jest skierowana głównie do biur architektonicznych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, a także osób prywatnych, firm i instytucji planujących inwestycje budowlane.

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji:

  •    żelbetowych
  •    stalowych
  •    aluminiowych
  •    drewnianych
  •    zespolonych
  •    sprężonych
  •    prefabrykowanych

Projekty budowlane
Oferujemy konsultacje dotyczące zagadnień konstrukcyjnych na etapie koncepcji obiektu budowlanego oraz wykonanie kompletnej dokumentacji branży konstrukcyjnej wymaganej w projekcie budowlanym.

Projekty warsztatowe i wykonawcze
Wykonujemy kompleksowe projekty wykonawcze dla konstrukcji budowlanych oraz projekty warsztatowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych.

Doradztwo techniczne
Oferujemy usługi w zakresie doradztwa technicznego przy planowaniu inwestycji budowlanych.

Nadzory techniczne
Sprawujemy nadzory techniczne nad realizacją inwestycji budowlanych. Obejmuje to kontrolę zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i pozwoleniem na budowę oraz kontrolę jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów budowlanych.

Ekspertyzy techniczne
Wykonujemy ekspertyzy istniejących obiektów budowlanych, pozwalające na ocenę ich stanu technicznego. W przypadkach wymagających poprawy kondycji obiektu proponujemy rozwiązania optymalne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz ekonomię.

Projekty wzmocnień
Wykonujemy projekty wzmocnień uszkodzonych konstrukcji budowlanych.

Autoryzacja i weryfikacja projektów
Autoryzujemy projekty wykonane przez zagraniczne jednostki projektowe i w razie potrzeby dostosowujemy je do wymagań przepisów polskiego Prawa Budowlanego. Świadczymy także usługi związane z weryfikacją projektów konstrukcyjnych.