P3  Group Biuro Projektów Konstrukcyjnych

ul. Sułowska 10
51-180 Wrocław

tel.  792-234-366,  792-234-367
e-mail: biuro@p3-group.pl