Lokalizacja: Warszawa, pl. Europejski.
Projekt zastępczego rozparcia fragmentu ściany szczelinowej.
Projekt rampy wjazdowej.
Projekt komór wentylacyjnych w poziomie L03 i L47.
Projekt konstrukcji plenum (budynek B i C).
Projekt przegród i konstrukcji pomocniczych w szybach windowych.