Wysokość masztów: 9,5 m, 13,5 m, 17,5 m, 21,5 m, 25,5 m.
Rodzaj konstrukcji: kratownica aluminiowa z odciągami stalowymi.
Projekty budowlane i warsztatowe.