Lokalizacja: Wrocław.
Obiekty zaprojektowane w ramach projektu: kładka pod Mostem Pokoju, amfiteatr na skarpie, konstrukcja stalowa pomostu, żelbetowe ściany oporowe, prefabrykowane elementy żelbetowe, obiekty małej architektury.
Projekt budowlany i wykonawczy.