Lokalizacja: Droga gminna Jaroszki – Stoki
Rozpiętość teoretyczna: 8,0 m
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.