Lokalizacja: Warszawa, ul. Kinowa (węzeł Ostrobramska)
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.