Lokalizacja: Warszawa, ul. Towarowa
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.