Lokalizacja: Linia kolejowa E65, stacja Gąsocin
Rozpiętość teoretyczna konstrukcji odciążającej: 11,6 m
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.