Lokalizacja: Linia kolejowa E65, stacja Legionowo
Rozpiętość teoretyczna konstrukcji odciążającej: 12,0 m
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.