Lokalizacja: Linia kolejowa E65, stacja Gralewo
Rozpiętość teoretyczna konstrukcji odciążającej: 10,8 m
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.