Lokalizacja: Linia kolejowa E59, odcinek Pęgów – Skokowa
Rozpiętość teoretyczna konstrukcji odciążających: 5,6 m
Rodzaj konstrukcji: stalowa.
Projekt wykonawczy.
Obiekty zrealizowane.