Lokalizacja: Warszawa, ul. Wyszkowska
Rozpiętość teoretyczna: 14,4 m
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa.
Projekt budowlano – wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.