Lokalizacja: Linia kolejowa Warszawa – Łódź
Długość zabezpieczenia: 45,0 m
Rodzaj konstrukcji: ścianka szczelna z grodzic stalowych.
Projekt wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.