Lokalizacja: Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.
Powierzchnia całkowita: 1 600 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna z dachem drewnianym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.