Lokalizacja: Warszawa, ul. Poleczki.
Powierzchnia całkowita: 3 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.