Lokalizacja: Warszawa, ul. Badylarska.
Powierzchnia całkowita: 2 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa prefabrykowana z dachem stalowym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.