Lokalizacja: Wrocław, ul. Stanisławowska.
Powierzchnia całkowita: 1 600 m2
Rodzaj konstrukcji: murowana, żelbetowa monolityczna, stalowa.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.