Lokalizacja: Wrocław, ul. Kampinoska.
Powierzchnia całkowita: 800 m2
Rodzaj konstrukcji: murowana, żelbetowa, stalowa, drewniana.
Projekt budowlano – wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.