Lokalizacja: Warszawa, ul. Sarenki.
Powierzchnia całkowita: 3 000 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.