Lokalizacja: Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie.
Powierzchnia całkowita: 8 000 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna z dachem drewnianym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.