Lokalizacja: Warszawa, ul. Wiertnicza.
Powierzchnia całkowita: 1 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.