Lokalizacja: Warszawa, ul. Mazowiecka.
Powierzchnia całkowita: 3 900 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany.