Lokalizacja: Obórki, powiat piaseczyński.
Powierzchnia całkowita: 580 m2
Rodzaj konstrukcji: stalowa z dachem na części drewnianym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.