Lokalizacja: Skubianka, ul. Wierzbowa.
Powierzchnia całkowita: 650 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Projekt zrealizowany.