Lokalizacja: Warszawa, ul. Kociszewskich.
Powierzchnia całkowita: 840 m2
Rodzaj konstrukcji: ściany nośne żelbetowe oraz murowane, stropy żelbetowe.
Projekt budowlano – wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.