Lokalizacja: Kobierzyce, ul. Parkowa.
Powierzchnia całkowita: 1 600 m2
Rodzaj konstrukcji: ściany nośne żelbetowe i murowane, strop gęstożebrowy, więźba drewniana.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.