Lokalizacja: Skarbimierz, powiat brzeski.
Powierzchnia całkowita: 4 000 m2
Rodzaj konstrukcji: ściany nośne żelbetowe oraz murowane, stropy żelbetowe na części sprężone prefabrykowane, dach stalowy.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.