Lokalizacja: Warszawa, ul. Mazowiecka.
Powierzchnia całkowita: 700 m2
Rodzaj konstrukcji: ściany nośne żelbetowe oraz murowane, stropy żelbetowe, dach drewniany.
Projekt budowlany i wykonawczy.