Lokalizacja: Warszawa, ul. Fosa.
Powierzchnia całkowita: 400 m2
Rodzaj konstrukcji: drewniana.
Projekt budowlano – wykonawczy.