Lokalizacja: Warszawa, ul. Elżbiety Rakuszanki.
Powierzchnia całkowita: 18 000 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.