Lokalizacja: Gliwice, ul. Pszczyńska.
Powierzchnia całkowita: 3 900 m2
Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana ze stropami i stropodachem gęstożebrowym.
Projekt budowlany i wykonawczy.