Lokalizacja: Laski, ul. Lipowianka.
Powierzchnia całkowita: 720 m2
Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana ze stropami i stropodachem gęstożebrowym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.