Lokalizacja: Wrocław, ul. Świdnicka / Plac Teatralny.
Powierzchnia całkowita: 5 500 m2
Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana, stropy drewniane i żelbetowe.
Projekt budowlany.