Lokalizacja: Wrocław, ul. Polna.
Powierzchnia całkowita: 3 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Projekt zrealizowany.