Lokalizacja: Wrocław, Wysoka, ul. Jasna.
Powierzchnia całkowita: 600 m2
Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana ze stropami żelbetowymi typu filigran, więźba dachowa drewniana.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.