Lokalizacja: Bytom, ul. Nowa.
Powierzchnia całkowita: 6 700 m2
Rodzaj konstrukcji: ściany nośne murowane, stropy żelbetowe.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt w realizacji.