Lokalizacja: Wola Ducka, powiat otwocki.
Powierzchnia całkowita: 7 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna z dachem stalowym.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.