Lokalizacja: Warszawa, al. Krakowska.
Powierzchnia całkowita: 55 000 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt budowlany i wykonawczy.
Obiekt zrealizowany.