Lokalizacja: ul. Główna, Wrocław.
Powierzchnia całkowita: 13 500 m2
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna, stalowa.
Projekt budowlany i wykonawczy.