Lokalizacja: Warszawa, ul. Włościańska.
Powierzchnia całkowita: 8 200 m2.
Rodzaj konstrukcji: żelbetowa monolityczna.
Projekt wykonawczy.